lördag 23 februari 2013

Om bilar och bränslen

Det här med bilar och miljön är ju ett problem och om det ser ut idag i samhället är det absolut inte hållbart. Just bilkörningen är det område där jag har svårast att ställa om, bor man på landet och vill  komma någonstans är det det absolut smidigaste alternativet, ibland faktiskt det enda. Det jag alltid gör är att försöka samordna ärenden och aktiviteter så mycket det bara går, t ex jobba, träna och veckohandla i samma bilresa. Det inträffar i princip aldrig att jag åker till stan bara för att köpa något eller träna, det får bli när jag ändå måste dit av annan anledning. Sen försöker mannen och jag samordna arbetstiderna så att vi kan samåka åtminstone en, förhoppningsvis två dagar per vecka. Under sommarhalvåret cyklar vi en hel del, jag kommer att skriva mer om det längre fram i vår.

En sak vi har gjort är att vi anpassar biltstorlek efter familjens behov. Vi har under året sålt en större bil och köpt en lite mindre, dumt att köra omkring med en alldeles onödigt stor bil när det inte behövs.

Bränsle och bränlseförbrukning har varit ett av de viktigaste punkterna när vi valde bilmodell. El eller biogas vore det bästa, etanol är jag mer tveksam till, i alla fall om den görs på sådant som odlas där det kunde odlats mat. Metanol är på gång, se Värmlandstmetanol , ett bättre alternativ tycker jag. Bilar borde helt och hållet drivas med bränslen som tillverkas av sådant som blir över i andra processer.

Sen är det ju så för oss som många andra att vi inte köper nya bilar utan får leta bland de kanske 5-8 år gamla modellerna och då faller de allra nyaste teknikerna bort. Det gör också att driftsäkerhet och kvalitet på själva bilen är en viktig punkt också och det är ju bra för miljön med saker som håller länge. Biogasalternativet gick bort den här gången eftersom vi inte hittade någon vettig modell bland de lite äldre bilarna.Valet föll på en snål diesel, mycket för att det finns dieselbränslen med stor inblandning av förnybar diesel i olika former och den inblandningen ökar hela tiden, till skillnad mot bensin som ser i princip likadan ut hela tiden. Vi tankar oftast Evolution diesel på Preem, just nu görs den till 30% av restptodukter från skogen och släpper ut ca 27% mindre koldioxid än standarddiesel. Mer om det går att läsa här. OKQ8 säljer DieselBio+ som är till 27% gjord på förnybara råvaror, läs mer här. Dessa bränslen förbättras hela tiden, bara på minre än ett år har Preem Evolution diesel förbättrats 2 gånger.

Det jag helst skulle vilja ha är en laddhybrid som går minst 10 mil på en laddning, och har biogas som alternativbränsle. Då skulle arbetsresorna täckas in av el, bara semesterresor och liknande skulle gå på biogas. Det finns ingen sådan modell ännu tyvärr. Egentligen borde det vara krav på att alla nya bilar som tillverkas från och med nu ska vara laddhybrider och att de förutom det kan gå på ett förnybart bränsle. Tekniken finns, det är bara viljan och modet som saknas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar