tisdag 12 november 2013

Klimatriksdag 2014Nu i höst har en förening startats, en förening för att anordna "Klimatriksdag 2014", se föreningens hemsida här. Tanken med detta evenemang är att sätta press på politikerna att göra klimatfrågan till en stor och viktig valfråga. Det ska ske genom att anordna en "riksdag" för oss vanliga dödliga, där motioner ska tas fram och behandlas. Dessa ska sedan överlämnas till politikerna, för att visa att folket bryr sig om klimatfrågan och vill att politikerna ska jobba mycket mer med frågan än de gör.

Idén att hålla en riksdag kommer från den folkriksdag som hölls i rösträttsfrågan 1893:

"Varför en riksdag? Idén är inte ny – den är 120 år gammal. Lika låst som klimatfrågan är idag var rösträttsfrågan i slutet av 1800-talet. För att pressa på hölls en FOLKRIKSDAG 1893. Etthundrafemtio tusen väljare valde etthundratjugotre ombud som behandlade ett hundratal motioner. Resultat: Den allmänna rösträtten blev definitivt fastslagen som folkets krav. Läs mer här!
Det gick för etthundratjugo år sen. Varför skulle det inte gå nu?"


Jag är med i föreningen och har varit på några av mötena, bland annat uppstartsmötet i Norrköping. Nu har jag även tagit på mig en och annan arbetsuppgift. Det känns verkligen meningsfullt och jag hoppas att det kommer massor med folk på evenemanget och att vi får massor med publicitet! Och förstås att politikerna tar till sig och börjar bry sig.

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen. Man kan bli medlem, ge ett litet eller stort ekonomiskt bidrag, eller välja att vara mer aktiv och hjälpa till med arbetet. Redan nu finns flera arbetsgrupper som kört igång förberedelser och planering och det behövs fler krafter. På själva evenemanget behövs också ett antal frivilliga att hjälpa till med olika saker. Låter det intressant så gå in på hemsidan och läs mer.

På hemsidan kommer det snart också finnas möjlighet för vem som helst att skriva motioner som sedan tas upp i klimatriksdagen. Så alla som har bra idéer och förslag är välkomna med dem.

Hjälp gärna till och sprid information om att det ska hållas en klimatriksdag. T ex på jobbet, bland vänner och bekanta, på facebook osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar